Služby


Poradenská činnosť

Bez dostatočných informácií nemožno prijať žiadne rozumné rozhodnutie.

Ponúkame bezplatné posúdenie možnosti výstavby lodžií na Vašom bytovom dome a navrhneme s Vami návrh riešenia.  
Následne Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku a vysvetlíme jednotlivé položky, aby ste presne vedeli, čo je zahrnuté v ponúkanej cene.
Tento postup oceníte pri porovnávaní s nápadne výhodnými ponukami niektorých spoločností.

Radi sa zúčastníme domovej schôdze s prezentáciou technológie REVITAL SYSTEM, kde vysvetlíme postup výstavby, dokončovacie práce, doplnky, preberieme cenovú ponuku, poradíme pri riešení financovania výstavby a v neposlednom no najdôležitejšom rade vytvoríme krátku diskusiu, kde zodpovieme na otázky vlastníkov bytov. 
  


Vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného povolenia

Vybavenie stavebného povolenia a vypracovanie dokumentácie - naša spoločnosť sa špecializuje na výstavbu montovaných lodžií revitalizačného systému podľa projektovej dokumentácie a statiky vypracovanej projektantom stavby v rámci projektu na výstavbu prefabrikovaných lodžií.

Všetky služby súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie a vybavovaním stavebného povolenia až po kolaudáciu
poskytuje naša spoločnosť  BEZPLATNE !


Kompletná revitalizácia bytových domov

Revitalizácia bytových domov bez starostí.

Okrem výstavby prefabrikovaných lodžií zabezpečujeme aj realizáciu
kompletnej revitalizácie bytového domu. 
Zavolajte našim obchodným zástupcom a informujte sa.

kontaktujte nás


Nákladná automobilová doprava

Viac informácií o možnostiach prepravy a objednávkach :

Michal Trněný, tel. +420 728 141 135

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4