Technológia REVITAL SYTEM


Výroba betónových dielov pre lodžie

Výroba prefabrikátov na výstavbu lodžií prebieha v moderných  vykurovaných halách, čiže  je možné vyrábať kvalitné prefabrikáty aj v zimných mesiacoch. Prefabrikované lodžiové dielce sa vyrábajú podľa Eurokódu v kvalite betónu C40/50.

Výrobu lodžií zabezpečuje 12 stálych odborne vyškolených zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka vlastnej výrobe lodžiových dielcov sme schopní vyhovieť všetkým návrhom investora na tvary, výplne a ďalšie požiadavky, ak je to technicky možné. Okrem toho sa v roku 2012 rozšírila výroba dielov lodžií a zmodernizovala sa výrobná linka, aby sa ešte viac zlepšila kvalita našej výroby a uspokojili sa potreby neustále rastúceho trhu.

Naše prefabrikáty ako jediné majú prímes proti nasiakavosti vody a sú pokryté stierkou Ardex!

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 2

Montáž lodžií a servisné práce

Montáž lodžií REVITAL SYSTEM vykonávajú len špecializovaní a odborne vyškolení pracovníci našej spoločnosti.

Základom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a s tým súvisiace vypracovanie statického posúdenia samotnej konštrukcie lodžie, ale aj statického posúdenia celej budovy s ohľadom na konštrukciu lodžie REVITAL SYSTEM.

Servisné práce sa vyžadujú na základe požiadaviek zákazníka, pokiaľ ide o bežnú údržbu a kontrolu, ktorú zvyčajne vykonávajú naši zamestnanci. Servisné práce sa vykonávajú individuálne po dohode s každým zákazníkom.
Demontáž pôvodných balkónov

Pôvodné balkóny sa odstránia demoláciou.

Aternatívne ponúkame aj rezanie pílou Hilti DST10-CA, ktorou môžeme odstrániť pôvodný balkón.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 3

Statika lodžií

Príprava realizácií a súvisiacich dokumentov vychádza z dlhoročných skúseností našej spoločnosti s výstavbou lodžií REVITAL SYSTEM.

Okrem projektu pre stavebné povolenie je súčasťou našej dodávky aj vypracovanie projektu statiky, ktorý sa vypracováva autorizovaným statikom
s dlhoročnými skúsenosťami na každy bytový dom zvlášť. 
Kontaktujte, prosím, našich zástupcov pre váš región a my Vám všetko podrobne vysvetlíme počas osobného stretnutia alebo telefonicky.
Máte nejaké ďalšie otázky?

pýtajte sa nás na čokoľvek