Typický priebeh realizácie výstavby

01

Odstránenie existujúcich konštrukcií balkónov, lodžií z obvodového plášťa: kovové závesné balkóny, betónové presahy pri francúzskych oknách, betónové podesty, alebo existujúce predsadené lodžie.
02

Vysekanie a vytvorenie základových káps pre osadenie zakládacích nôh
03

Založenie zakládacích nôh sústavy  lodžií, osadenie kotviacich tŕňov cez chemické kotvy do nosných častí bytového domu 
04

Montáž prefabrikovaných panelov - bočníc a podest, striešky a vybraného typu zábradlia. V prípade potreby osadenie novej okennej balkónovej zostavy.
05

Dokončovacie práce ako maľovanie celej zostavy lodžie podľa farebného návrhu, oplechovanie striešok, montáž doplnkov podľa Vášho výberu.
06

Montáž zasklenia s otočno-posuvným systémom.Postup pri výstavbe lodžií

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 6Pôvodný stav domu
Priebeh výstavby lodžie
Dokončená realizácia

Príklad lodžií s prechodom medzi sebou

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 7Máte nejaké ďalšie otázky?

pýtajte sa nás na čokoľvek